Täcker hemförsäkringen flytten?

En hemförsäkring täcker all egendom som är i bostaden. Men vad gäller under en flytt? Täcker hemförsäkringen flytten?

Av alla personförsäkringar är hemförsäkringen den vanligaste – en försäkring som kan ses som ”obligatorisk”. Försäkringen innehåller egendomsskydd, rättsskydd och reseskydd. Det är egendomsskyddet som ersätter stölder, skadegörelse eller om exempelvis den dyra vasen råkar tappas i golvet. Saker som stjäls från hemmet ersätts upp till försäkringsbeloppet medan stölder utanför hemmet brukar ha ett lägre ersättningstak.

Detta gäller under flytten

 • Flytten – I bilen och släpvagnen

  Under själva flyttandet kommer det mesta bohaget att förflyttas med bil, släpvagn och lastbil. Under denna tid gäller hemförsäkringen på samma sätt som när du åker hemifrån och tar med dig dator, kläder och smycken på väg till jobbet eller på en inrikesresa.

  Med andra ord är högsta ersättningsbelopp per tillfälle det ersättningstak som gäller vid skadegörelse, brand eller stöld utanför bostaden. Det kan därmed finnas en fördel att kontrollera vad högsta ersättningsbelopp är och eventuellt fördela de mer värdefulla egendomarna mellan två släpvagnar.

  Vissa hemförsäkringar täcker upp till hela försäkringsbeloppet men detta är alltså inget man kan räkna med. Detta kallas ibland för ”utökat flyttskydd”.

 • Flytt med flyttföretag

  Om flytten genomförs av en flyttfirma är det deras försäkring som täcker all egendom på släpvagnen/lastbilen. Dessa företag ska ha försäkringar som täcker ett par miljoner vilket därmed med marginal ska kunna ge ekonomiskt skydd för hela bohaget på en gång.

  Har du speciellt dyr egendom är det viktigt att först ta kort på dessa och därefter göra en notering om egendomen. Detta kan visas för flyttfirman som sedan skriver under. Detta för att det inte ska bli någon onödig tvist kring egendomens kvalité efter att flytten utförts.

 • Flytt mellan två hyresrätter

  Generellt gäller en hemförsäkring både på den adress du flyttar från samt den du flyttar till. Detta förutsatt att flytt sker mellan två hyresrätter. Denna ”dubbla” försäkring har begränsning och oftast på en månad. Det är sedan viktigt att kontakta försäkringsbolaget för att flytta hemförsäkringen.

 • Flytt till villa

  Oavsett varifrån flytt sker så måste en ny hemförsäkring tecknas om flytt sker till en villa. Det kan alltså i detta fall vara en fördel att ha en viss överlappande period.

 • Flytt till bostadsrätt

  Även vid flytt till bostadsrätt är kravet att olika hemförsäkringar behövs. Det går därmed inte att räkna med att vara dubbelförsäkrad så som sker med flytt från och till hyresrätt.

 • Flytt till att bli inneboende

  Är du inneboende behöver du enbart en hemförsäkring som ersätter din egen egendom. Någon försäkring för själva bostaden behövs därmed inte.

  Med andra ord behövs samma försäkringsskydd som när flytt sker till hyresrätt. Därmed gäller även den dubbla försäkringsperioden vid flytt till att bli inneboende.

 • Flytt till andrahandshyrning

  Att hyra en lägenhet i första eller andra hand är ingen skillnad ur ett försäkringsperspektiv. I och med att du inte äger lägenheten behövs enbart en hemförsäkring för egendom, rättskydd och reseskydd. Även vid inflytt till andrahandslägenhet gäller därmed överlappningsperioden.

Variationer kan förekomma

Kontakta alltid ditt försäkringsbolag inför en flytt för att säkerställa dig om vad som gäller. Ovan presenteras generella punkter som många försäkringsbolag följer. Men det finns inget lagligt krav på att hemförsäkringen exempelvis ska gälla dubbelt när flytt sker från hyresrätt och till hyresrätt.

Liknande artiklar

Viktigt att tänka på innan du flyttar

Bohag 2010 - regler och riktlinjer

Fler och fler flyttar utanför tullarna

Tips om du ska flytta från Göteborg till Stockholm

 

 

En kompetent och serviceinriktad flyttfirma.12 May 2020