Yrkestrafiktillstånd - Vad är det?

Enligt Yrkestrafiklagen behöver alla företag som erbjuder transport av människor eller gods ett yrkestrafiktillstånd. Det företag som erbjuder eller utför transporttjänster utan yrkestrafiktillstånd gör sig skyldig till lagbrott och den ansvarige riskerar vite eller fängelse i upp till ett år.

Vill man bedriva flyttverksamhet i Sverige krävs ett trafiktillstånd från Transportstyrelsen

Som konsument förväntar man sig naturligtvis att de företag man anlitar har de tillstånd och försäkringar som behövs för att få utöva sin verksamhet, men tyvärr är det så att vissa flyttbolag och städfirmor bedriver och gör reklam för sin vaksamhet utan att inneha nödvändiga tillstånd.

Den som vill bedriva flyttverksamhet i Sverige måste ansöka om ett trafiktillstånd hos Transportstyrelsen, och dessutom klara ett kunskapsprov hos Trafikverket. Provet är ganska svårt, och dessutom kostar trafiktillståndet en slant att ansöka om, vilket antagligen är anledningen till att vissa företag helt enkelt prövar lyckan utan tillstånd.

Inte ens marknadsföring

Ett företag som inte har yrkestrafiktillstånd har inte ens rätt att marknadsföra sig som flytt- eller städfirma på nätet, eftersom man då ger sken av att faktiskt ha de tillstånd som erfordras. En kund som på nätet hittar information om en firma som erbjuder flyttjänster förutsätter naturligtvis att företaget är seriöst och har de tillstånd som behövs. Att marknadsföra sig trots att tillstånd saknas är därför att betrakta som vilseledande.

Ansökan om yrkestrafiktillstånd

Man ansöker om yrkestrafiktillstånd hos Transportstyrelsen. Är man ett företag måste en ansvarig finnas som blir den som får svara för företaget och göra provet. När man betalat ansökningsavgiften börjar transportstyrelsen handlägga ärendet.

Prov i yrkeskunnande

För att kunna få sitt yrkestrafiktillstånd måste man klara ett prov i yrkeskunnande hos Trafikverket. I provet ställs krav på yrkeskunnande; man måste ha kunskaper om transportbranschen som vilka lagar och regler man har att förhålla sig till.

Ekonomiska resurser och ett gott anseende

Vidare behöver företaget ha tillräckliga ekonomiska resurser för att kunna klara sig i branschen. Just nu krävs ett kapital på minst 80 000 sek per fordon.

professionell förare i bil

Till sist är även ett gott anseende ett krav för att få yrkestrafiktillstånd. Ett företag anses ha gott anseende om det inte har några anmärkningar hos till exempel skatteverket eller kronofogdemyndigheten

När du ska boka flyttfirma

Som kund måste du se till att det företag du anlitar har de erforderliga tillstånd som krävs. Om ditt bohag blir skadat under transporten och flyttfirman inte har de rätta tillstånden har de inte heller de försäkringar som behövs, och du kan bli utan ersättning.

Hos Transportstyrelsen kan du se om företaget har tillstånd genom att knappa in organisationsnumret.

Det är straffbart att transportera gods utan tillstånd, men det är även straffbart att medvetet anlita en firma som saknar yrkestrafiktillstånd. Se därför till att du bokar en flyttfirma som är etablerad och dessutom kan hänvisa till nöjda kunder som tidigare anlitat dem. Som erfaren firma i flytt- och städbranschen har vi naturligtvis alla tillstånd och försäkringar som behövs för att kunna erbjuda dig en professionell och säker service när du ska flytta.

En flyttfirma att lita på i alla väder!19 Dec 2022