Bohag 2010 - Regler och riktlinjer

Vad är Bohag 2010?

När vi gör upp ett avtal om flytt med dig som kund så förhåller vi oss till de bestämmelser som upprättats Sveriges Åkeriföretag (SÅ), Sveriges Möbeltransportörers Förbund (SMF) och Konsumentverket; den så kallade Bohag 2010. Bohag 2010 är en överenskommelse mellan branschorganisationerna och konsumentverket som syftar till att skapa ett grundläggande regelverk för relationen mellan flyttfirmorna och våra kunder.

”Som kund har du mycket att vinna på att anlita en flyttfirma som använder sig av Bohag 2010, eftersom du då vet att det är en seriös firma du har att göra med”

Dokumentet går i detalj in på vad man som konsument och transportör ska tänka på när man gör upp ett avtal om flytt. Bland annat tar det upp vilka skyldigheter som finns hos respektive parter, vad som gäller för betalning och avbokning samt hur man ska gå till väga om något gods skulle bli skadat. Som kund har du mycket att vinna på att anlita en flyttfirma som använder sig av Bohag 2010, eftersom du då vet att det är en seriös firma du har att göra med. Här går vi igenom en liten del av det som ingår i Bohag 2010, hela avtalet hittar du lätt som PDF på nätet.

Flyttuppdragets omfattning

Av avtalet mellan transportören och konsumenten ska alltid framgå vad som ingår i uppdraget, till exempel mellan vilka adresser flytten sker, om uppdraget bara inbegriper flytt av godset eller om magasinering ska ingå osv. Vidare anges i Bohag 2010 vad som vanligtvis ingår i ett flyttuppdrag om inte annat tydligt anges i avtalet. Bland dessa punkter finns till exempel transport av tungt eller skrymmande gods som flyglar, biljardbord och motorsängar.

Transportören ska inte ansvara för från- eller tillkoppling av fast belysningsarmatur eller andra elektriska installationer. Inte heller kan det förväntas ingå i uppdraget att flyttfirman ska utföra nedtagning eller uppsättning av tavlor, hyllor, garderober och andra inredningsdetaljer. I korthet gäller att du som kund måste ha sett till att allt du vill ha flyttat finns tillgängligt för flytt omgående och inte fortfarande sitter fastskruvat när vi kommer. Som kund ska du erhålla ett exemplar av avtalet innan flytten påbörjas.

Transportörens skyldigheter och konsumentens upplysningsskyldighet

Vi som transportörer åtar oss att utföra flyttuppdraget på ett fackmässigt sätt, med omsorg och omtanke om dina saker. Har du några specialönskemål gällande flytten försöker vi också alltid att tillmötesgå dem. Du kan avtal om att vi även står för packning, står du för packningen själv bör vi enligt Bohag 2010 ge dig råd och anvisningar för packningen så att skador kan undvikas. Det är dock du som kund som är ansvarig för skador som kan antas bero på brister i packningen.

Du som kund har också en upplysningsskyldighet när du anlitar oss. Det är viktigt att vi innan uppdraget känner till omfattningen av det som ska flyttas, om det finns hiss eller inte och om det finn sannat som är viktigt att veta gällande framkomligheten. Om det finns tunga föremål måste vi veta det, och det kan även påverka avtalet. Särskilt värdefulla och ömtåliga föremål måste redovisas, helst skriftligt, så att vi kan sätta in åtgärder för hur de ska behandlas.

Avbeställning av flytten

Som kund har du rätt att säga upp avtalet utan kostnad fram till 15 dagar innan flytten. Avbeställer du senare, men innan flytten påbörjats, har vi rätt till ersättning för eventuella utgifter vi haft, men högst 10% av det avtalade priset. Avbeställer du flytten när den redan påbörjats har vi rätt till ersättning för det arbete som redan utförts.

Ersättningsskyldighet för skadat gods

Om vi orsakar en skada på ett föremål på grund av bristfällig hantering, ersätter vi föremålet efter uppskattat marknadsvärde. Om skadan däremot beror på att du som kund brustit i packningen eller lämnat felaktig information om föremålet, blir vi inte ersättningsskyldiga. Vi ser alltid till att du vet vad som gäller och är måna om att ha en tydlig dialog med dig som kund kring ömtåliga föremål, packning och annat. Tillsammans gör vi din flytt smidig och snabb. Kontakta oss gärna om du vill veta mer om hur vi tillämpar Bohag 2010 eller har andra frågor om hur vi kan hjälpa dig med din flytt!

En kompetent och serviceinriktad flyttfirma.22 Sep 2021