Är flyttkostnaden avdragsgill?

Vid en flytt uppstår det i stora drag två stora specifika kostnader: -dubbelhyra samt kostnad för flytthjälp. Men är denna flyttkostnad avdragsgill?

De flesta tjänster som kan köpas in vid en flytt är avdragsgill via RUT-avdraget.

RUT-avdrag på all flyttkostnad utom hyra av material och bil

Sedan 2016 är det möjligt att använda RUT-avdraget för tjänster inom flytt. Det har inneburit att efterfrågan på tjänster från flyttfirmor ökat kraftigt. Detta tack vare att kostnaden nästintill har halverats för att köpa deras tjänster.

Så länge som tjänsten genomförs i den egna bostaden alternativt i närheten av den, får avdrag ske. Det innebär att avdrag kan ske för att flyttfirman ska packa ihop allt, bära lådor och möbler till flyttbilen och även hjälpa till med nedmontering av möbler.

Det som däremot inte ingår i avdraget är att hyra flyttbil eller drivmedel. Det är därför viktigt att som kund efterfråga en tydlig offert som visar en exakt kostnad efter RUT-avdraget så att man inte utgår från att det alltid är halva priset på ordinarie pris.

En vanlig lösning på det är att flyttfirman bjuder på hyra av lastbil om man köper ett visst antal timmar flytthjälp. På så sätt kommer hela summan att kunna vara underlag för RUT.

Flyttstädning – alltid RUT-avdrag

Flyttstädning har alltid ingått i RUT-avdraget. När avdraget infördes var det främst med fokus på olika städtjänster som utfördes i hemmet, däribland hemstädning, flyttstädning och storstädning.

Även här gäller att man enbart kan få avdrag på arbetskostnaden och därmed inte på material. Däremot tar städföretag sällan betalt för städmaterial utan låter antingen kunden stå för detta eller bjuder på det.

Reparationer inom ROT

Innan en flytt sker kan renoveringar behöva göras för att bostaden lättare ska kunna säljas. I detta fall är det ROT-avdraget som kan användas för skatteavdrag. Detta innebär en rabatt på 30 % av arbetskostnaden och är därmed lägre än RUT-avdraget.

ROT & RUT tillsammans

Total summa att göra dessa två avdrag på är 50 000 kr per varje kalenderår. Kraven är att man äger bostaden/bostadsrätten samt att man betalat skatt på sin inkomst så att avdrag kan ske. Det går att logga in på Skatteverkets hemsida och se hur mycket avdrag man använt under ett år och därmed se om det finns möjlighet att göra ytteligare avdrag.

Kostnad för försäljning är avdragsgill

Vid försäljning av en bostad tas oftast en mäklare in för uppdraget. Den kostnad som då uppstår är avdragsgill när man sedan ska räkna ut eventuell vinst.

Behöver köparen betala lagfart samt betala för att hos banken lägga upp nya pantbrev till den nya bostaden är även dessa kostnader avdragsgilla. Däremot, om de här kostnaderna i framtiden tas upp vid försäljning av den nya bostaden så kan man inte då dra av den en ytterligare gång.

Liknande artiklar om flytt

Tips för flytt av krukväxter

Flytt till äldreboende

Flytta utan hiss - tips och råd

Packningstips

 

En kompetent och serviceinriktad flyttfirma.3 Feb 2020