Försäljning av dödsbo – så går det till

Det är alltid tungt när en närstående gått bort. Saknaden är stor och bland det sista du vill tänka på är alla de praktiska detaljer som måste lösas när det handlar om dödsboet. Här berättar vi vad du behöver veta för att det ska bli lättare för dig när du ska sälja dödsboet.

Ett dödsbo är de samlade tillgångar som finns kvar efter en person som har avlidit. Bland dessa tillgångar räknas pengar, lösöre (bilar, smycken, möbler och så vidare), bostaden och eventuella skulder.

Arvingarna tar hand om dödsboet

I de flesta fall är det arvingarna (dödsbodelägarna) som tar hand om dödsboet. Det är alltså oftast make eller maka, sambo, barn eller någon annan släkting.

Det är dödsbodelägarnas ansvar att ta hand om dödsboet och att upprätta bouppteckning. Den kan göras på egen hand, men det är inte ovanligt att arvingarna överlåter detta till ett företag som köper dödsbon. När bouppteckningen är klar registreras den hos skatteverket.

Bodelning sker efter registreringen

När registreringen är genomförd kan en bodelning genomföras genom ett arvskifte, alltså att tillgångarna delas upp mellan arvingarna. Det är vanligt att dödsbodelägarna säljer tillgångarna och därefter delar upp pengarna sinsemellan.

Innan en bostad som tillhör ett dödsbo kan säljas måste bouppteckningen vara genomförd. Det går dock att sälja innan den fullständiga bouppteckningen är registrerad. Men de nya ägarna kan inte få tillträde innan registreringen är helt klar.

Alla måste vara överens om försäljning

Om ett dödsbo ska sälja en fastighet måste alla delägarna vara överens om att man ska sälja. Det enda undantaget från detta är om den avlidne har skrivit ett testamente där det framgår vem som ska få ärva bostaden. Om något sådant inte finns måste alltså arvingarna bestämma vad som ska göras med bostaden.

Om de kommer överens om att sälja huset gåt det att ansöka om lagfart och därefter ta kontakt med en mäklare som kan hjälpa till med värdering av bostaden. Alla dödsbodelägare måste skriva under köpekontraktet när försäljningen är klar.

Skatt när ett dödsbo har sålts

Försäljning av ett dödsbo deklareras året efter. Om den har sålts med vinst kommer denna att beskattas, det gäller därför att stoppa undan pengar för att betala skatten. I de flesta fall är det samma regler som gäller i dessa fall som när en privatperson säljer en bostad.

En kompetent och serviceinriktad flyttfirma.14 Jul 2021