Flytta ihop | Viktigt att tänka på

När man märker att man börjat spendera nästan all tid tillsammans, känner sig trygga med varandra och drömmer om att utveckla relationen – då kan det vara dags att flytta ihop. I Stockholm med sin svårtillgängliga bostadsmarknad kan det förutom den romantiska aspekten även vara ekonomiskt fördelaktigt att flytta ihop; man delar på kostnaderna och får kanske till och med en del pengar från en försäljning av den ena partnerns lägenhet.

”Med bra kommunikation och med en vilja hos båda att lyckas kommer det att gå utmärkt att flytta ihop och börja dela vardagen tillsammans”

Men att flytta ihop är inte bara guld och gröna skogar. Att plötsligt börja dela vardagen med någon annan innebär också vissa prövningar, och kräver att båda parter känner att de är överens om väsentligheter som ekonomi, hushållsarbete och dylikt. Att dyka ner i dessa frågor kan för vissa kärlekspar innebära en ganska brutal reality check; man kanske upptäcker att ens kärlek har värderingar som inte alls överensstämmer med de egna och man kanske upptäcker mindre angenäma vanor hos den andra som hitintills varit dolda. Men med bra kommunikation och med en vilja hos båda att lyckas kommer det att gå utmärkt att flytta ihop och börja dela vardagen tillsammans.

Ni kommer båda att behöva kompromissa

Det är lika bra att från början inse att för att man ska kunna dela bostad och vardag måste båda parter antagligen behöva kompromissa. Att benhårt hålla på sitt och hävda att ”så här gör jag” är ingenting som håller i längden. Den som är van att strunta i disken några dagar i sträck kanske får tänka om, och den som är alltför nitisk i sin städiver kanske måste börja slappna av lite. I grunden handlar det om att anpassa sig och respektera den andres personlighet, och det gäller åt båda håll. Även om den ena personen flyttar in till den andra så måste man se det som att man flytta ihop, inte att den ena flyttar in till den andra. Utifrån det kommer man sedan överens om hur det gemensamma livet ska se ut, utifrån bådas önskningar.

Kom överens om ekonomin

Ekonomi är tråkigt och det är klart att det för de flesta par känns oromantiskt att prata om pengar. Men ekonomin är ändå en väldigt stor del av att bo tillsammans och det är viktigt att komma överens om pengarna. Ska ekonomin vara helt gemensam, eller ska var och en ge en en viss procent av sin lön till en gemensam pott. Ska ni spara tillsammans? Vad händer med lägenheten om någon av er dör? Det är många frågor som måste ställas och en del är riktigt kluriga. Kanske upptäcker ni att ni tycker helt olika, då måste ni sätta er ner och grundligt gå igenom fördelar och nackdelar med olika lösningar tills ni är överens.

Vem ska göra vad?

Vad gäller hushållsarbetet gäller samma sak: bestäm tydligt och klart vilka ansvarsområden ni ska ha, eller gör upp ett schema om att turas om med de olika sysslorna. Någon kanske gillar att laga mat medan den andra hatar det, och kanske känner ni tvärtom när det gäller att tvätta eller att handla. För de flesta par brukar det gå ganska enkelt att komma överens om vem som ska göra vad, och för de sysslor som båda helst undviker får man helt enkelt turas om, och verkligen respektera överenskommelsen och dra sitt strå till stacken.

Vad säger lagen om att bo tillsammans?

Det kan vara bra att titta lite i sambolagen innan man flyttar ihop. I sambolagen tas det juridiska förhållandet mellan två sammanboende personer upp, och vad som till exempel händer om man skulle separera. Kanske vill man skriva en överenskommelse om vad som ska hända med viss egendom om någon dör, i så fall behövs ett testamente. Visst är det krångliga och kanske lite tråkiga frågor att tänka på när man precis flyttat ihop, men det gör dem inte mindre viktiga.

En kompetent och serviceinriktad flyttfirma.5 Mar 2019